Mata Kuliah

A. Informasi Umum

Nama Mata Kuliah Bahasa Arab
Nama Asing -
Program Studi Sosiologi
Kurikulum SOSIOLOGI 2013
Muatan Mata Kuliah -
Kelompok Mata Kuliah MATAKULIAH INSTITUSIONAL UMUM
Jenis Mata Kuliah WAJIB
Jumlah SKS 2
Semester Paket 1

B. Mata Kuliah Prasyarat

Mata Kuliah ini tidak memerlukan prasyarat ambil atau lulus.

C. Mata Kuliah Setara

Mata Kuliah ini tidak memiliki kesetaraan dengan mata kuliah di kurikulum terdahulu.

D. Daftar Kelas Mata Kuliah

No TA Semester Kelas Dosen
1. 2013/2014 SEMESTER GANJIL A Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag
(19710528 200003 1 001)
2. 2013/2014 SEMESTER GANJIL B Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag
(19710528 200003 1 001)
3. 2013/2014 SEMESTER GANJIL C Dr. H. Shofiyullah MZ, S.Ag M.Ag
(19710528 200003 1 001)
4. 2013/2014 SEMESTER PENDEK A Dr. Tatik Mariyatut Tasnimah, M.Ag.
(19620908 199001 2 001)
5. 2014/2015 SEMESTER GANJIL A Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
6. 2014/2015 SEMESTER GANJIL B Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
7. 2014/2015 SEMESTER GANJIL C Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
(19711212 199703 1 002)
8. 2014/2015 SEMESTER GANJIL D Nailul Falah, S.Ag, M.Si
(19721001 199803 1 003)
9. 2014/2015 SEMESTER GANJIL E H. Lilik Rochmad Nurcholisho, Lc,MA
(19781122 000000 2 301)
10. 2014/2015 SEMESTER GANJIL F H. Wakhid Jumali, Lc, MA
(19830911 000000 1 301)
11. 2014/2015 SEMESTER GANJIL G Dr. Muhajir, S.Pd.I, M.SI
(19810814 000000 1 302)
12. 2014/2015 SEMESTER GANJIL H H. Ahmad Hermawan, Lc,MA
(19830607 000000 1 201)
13. 2014/2015 SEMESTER GANJIL I Fitria Sari Yunanti, SS, M.Hum
(19860620 000000 2 301)
14. 2014/2015 SEMESTER PENDEK A Drs. Radino, M.Ag.
(19660904 199403 1 001)
15. 2014/2015 SEMESTER PENDEK B Drs. Radino, M.Ag.
(19660904 199403 1 001)
16. 2015/2016 SEMESTER GANJIL A Dr. Imam Muhsin, M.Ag.
(19730108 199803 1 010)
17. 2017/2018 SEMESTER GANJIL A Drs. H. Masdjuri, M.Si.
(19590320 198203 1 001)